Декарбонизацията на индустрията е основна тема в Европа през последните няколко години, а днес е съвсем гореща заради амбицията на ЕС да намали драстично вноса на руски газ в отговор на инвазията в Украйна. 

Някои производителите на спиртни напитки вече успешно използват зелени решения като твърда биомаса и соларни системи, за да произвеждат поне част от енергията, от която се нуждаят, и да намалят емисиите си. Повишаването на енергийната ефективност също ще бъде от ключово значение. 

С ръста на цените на енергията в последно време дори и дребните инвестиции в намаляване на потреблението имат резултат. Има, обаче, две технологии, които могат значително да подпомогнат по-нататъшната декарбонизация на производството на спиртни напитки и да засилят степента на енергийна самодостатъчност в сектора – биогазът и водородът. 

Проучване от 2020 г. показа, че над 60% от потреблението на природен газ в една дестилерия може да се замени от биогаз, произведен чрез анаеробното смилане (AD) на остатъчни продукти. Фокусът на изследването е върху голяма дестилерия в Ирландия, но в много аспекти констатациите са валидни или частично валидни за фабрики и в други части на света. 

През 2019 г. Шотландската уиски асоциация публикува доклад, според който водородът ще играе важна роля за достигане на нулеви емисии в сектора. Съвсем наскоро ScottishPower и Storegga обявиха проект, който ще доставя до 20 тона зелен водород на ден от 2024 г., за да измести изкопаемите горива в шотландски дестилерии. Съоръжението ще бъде разширено по-късно, за да посрещне по-голямо търсене.