Шотландското уиски (Scotch whisky) е алкохолна напитка, която се дистилира и отлежава в Шотландия като се произвежда само от три съставки - зърно, вода и мая. Малцовият скоч се произвежда от 100% малцуван ечемик, докато зърненото шотландско уиски обикновето се прави от пшеница или царевица, като пшеницата замества царевицата през 1980-те години отчасти заради ценови фактори. Когато пшеница е основната състава, тя се смесва с 10% високоензимен пивоварен ечемик. Това уиски обикновено става съставка на шотландското „blended“  уиски, което най-често срещаме на пазара.

Според местната браншова организация the Scotch Whisky Association производителите купуват по-голямата част от необходимите им ечемик и пшеница от Шотландия.

Счита се, че производството на дестилиран алкохол във Великобритания използва 700,000-800,000 тона пшеница на година, което е около 5% от произвежданата пшеница в страната.

Дестилериите за зърнен скоч търсят сортове мека зимна пшеница, които дават по-големи количества алкохол. Това обикновено са сортове за фураж и някои сортове, които се използват за бисквити. Те също следят и за ниското ниво на азот в зърното.