Турция е намалила значително покупките си на DDGS от САЩ до 301,771 тона през първите шест месеца на настоящата пазарна година, която приключва през август 2022. Това е с 23% по-малко в сравнение с периода септември 2020-февруари 2021.

Само за месец февруари турският внос бележи спад от 181% на годишна база до 16,000 тона според данни на Съвета по зърно на САЩ, базирани на официални цифри. Турция бе четвъртият най-голям купувач на американски DDGS за пазарната година 2020/2021 с внос от близо 1 млн. тона.  

Други страни в региона Близък изток и Северна Африка (MENA) също са намалили покупките си. От началото на пазарната година Египет е внесъл 78,178 тона DDGS от САЩ, с 43% по-малко от същия период на предходната година, доката за февруари спадът е 105%.

Износът на американски DDGS към Мароко се движи на приблизително еднакви нива през настоящата пазарна година спрямо миналата, въпреки че показва спад от 57% за февруари. За шестте месеца има ръст от 5% до 99,816 тона.

Израел от друга страна увеличава своя внос до 99,515 тона за септември 2021-февруари 2022, което е с 42% повече от същия период на предходната пазарна година. През февруари се отбелязва скромен ръст от 1% до 25,012 тона.