През миналата година САЩ са изнесли 1.05 млрд. галона етанол, американската Асоциация на производителите на възобновяеми горива (RFA) обяви наскоро. Това е второто най-голямо количество след рекордната 2011-та, когато износът достига 1.19 млрд. галона.

За сравнение през 2015 г. са изнесени 823 млн. галона. В парично изражение увеличението е от 13% на годишна база до 2.02 млрд. долара.

Бразилия, Канада и Китай са трите най-големи пазара за американски етанол през миналата година с общ дял от 68% от износените количества.

През 2016 САЩ са внесли само 34 млн. галона етанол. В резултат на това нетният износ възлиза на 1.01 млрд.галона, най-високото ниво отчитано до сега.

“Нашият сектор е произвел 15.2 млрд. галона етанол миналата година и докато ние продължаваме да посрещаме вътрешното търсене, износът е от жизнено значени за бъдещия растеж,” коментира шефът на асоциацията Боб Динийн.

 

Provided by SeeNews exclusively for Essentica.